Condicions generals de contractació

Les Condicions Generals de Contractació que apareixen en el nostre portal web contenen informació legal sobre els seus drets de conformitat amb la normativa sobre contractes a distància i comerç electrònic.

1. Abast i Base de Clients

Abast i Base de ClientesA les comandes que realitzin els nostres clients en el nostre portal web www.bdr.cat pertanyent a FUNDACIÓ AEMA se li apliquen les següents Condicions Generals de Contractació. La nostra fundació no acceptarà condicions del client o de tercers que difereixin de les nostres, exceptuant els casos en què s’hagi consentit formalment la seva valides.

2. Oferta i Registre

www.bdr.cat és un portal en línia al qual s’accedeix públicament i en el qual vostè pot contractar els nostres productes relacionats amb el sector tèxtil.

3. Contractació / Enviaments

Amb la posada a la disposició dels productes i serveis en la nostra pàgina web www.bdr.cat no s’efectua una oferta vinculant per a la formalització de contracte algun sobre aquests serveis.

El contracte de compra d’aquests productes, els efectua vostè com a client, en validar la comanda en el pas final del procés d’aquest.

Els productes seran enviats mitjançant la missatgeria de repartiment CORREOS durant els següents terminis:

  • El període d´ entrega serà entre 5 i 8 dies laborables

(Exceptuant dissabtes, diumenges i festius, aquests no són considerats dies laborables)

  • No es realitzen enviaments fora del territori espanyol

Hi ha algunes àrees remotes a les quals no podem garantir que la comanda es lliuri dins del temps especificat – Posi’s en contacte amb el Servei d’atenció al client si té dubtes de si aquest és el seu cas. Se li sol·licitarà que proporcioni un número de telèfon en la pàgina d’enviament del pagament, és important per si l’empresa de transport necessita informació addicional per a garantir un òptim lliurament. També se li sol·licitarà que proporcioni una adreça de correu electrònic a la qual enviarem una confirmació sobre la realització correcta de la comanda.

El contracte s’efectua quan FUNDACIÓ AEMA accepta la comanda, mitjançant la compra dels productes i del corresponent correu electrònic en el qual s’accepta expressament la formalització del contracte de compra. Igualment, serà aplicable quan vostè hagi pagat el preu de compra en autoritzar el pagament.

Si es donés el cas en el qual, una vegada s’hagi realitzat el pagament, la fundació no pogués efectuar la seva comanda per falta d’estoc o per altres motius relacionats, òbviament, reemborsarem la quantia final d’aquest producte durant els següents 10 dies hàbils (El temps pot variar depenent de les plataformes intermediàries que realitzin la gestió).

El contracte de compra se celebra amb:

FUNDACIÓ AEMA

CIF: G-67023416

Direcció: C/ Jacint Verdaguer, 38 – local 3 de L´ Hospitalet de Llobregat (08902) Barcelona

Correu electrònic: bdr@bdr.cat

Telf.: 661 857 544

4. Preus

Tots els preus indicats són preus fixos en Euros (€) que contenen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) legal. 

TABLA DE PREUS

Entrega estàndar4,99 €Espanya

5. Pagament

Tret que sigui indicat el contrari en la corresponent oferta, el pagament es realitzarà a través de Strype, aquesta plataforma permet l’ús de targetes de crèdit o dèbit com Visa, Mastercard, American Express o similars.

Algunes plataformes com “Visa” o “Màster Card”, tenen la seva seu fora d’Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu. Atès que el nivell de protecció de les dades no és idèntic a tot el món, no es realitzaran transferències de dades de caràcter personal excepte si aquestes empreses o entitats garanteixen un nivell de protecció de les dades personals idèntic o similar al nostre. A més, la transferència de dades de caràcter personal serà duta a terme per a un fi específic, explícit i legítim i les dades transferides no seran tractats d’una manera incompatible amb aquests fins.

Per a més informació, poden consultar la seva política de privacitat en la pàgina web d’aquestes plataformes:

6. Normes generals

  1. El client declara conèixer el preu dels productes oferts per la fundació, podent consultar-los en la pàgina Web. Els clients tenen dret a plantejar suggeriments, queixes i reclamacions.
  2. S’entendrà que el client accepta les condicions establertes en efectuar el pagament del producte a contractar.
  3. La nostra fundació té a la disposició dels clients Fulles de Reclamacions conforme al model oficial.
  4. Els clients tindran dret a ser informats puntualment, sobre qualsevol circumstància relativa al producte triat. A més, podrà notificar tots els suggeriments, queixes i reclamacions dirigint-se al nostre servei d’atenció al client bdr@bdr.cat o mitjançant la nostra línia telefònica 661 857 544
  5. Existeix una àrea de client, on una vegada registrat, té accés a la mateixa mitjançant el seu usuari i contrasenya pròpia. En la seva àrea personal, vostè pot modificar les seves dades personals i d’accés.

7. Tractament de dades de menors d'edat

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la legislació espanyola aplicable en matèria de protecció de dades, es requerirà el consentiment dels pares o tutors per a procedir al tractament de dades de menors de 13 anys. Correspon a la nostra fundació articular els procediments que garanteixin que s’ha comprovat de manera efectiva l’edat del menor, i l’autenticitat del consentiment prestat en el seu cas, pel pares, tutors o representants legals. En aquest sentit, cada vegada que un menor participi en una promoció organitzada per la nostra fundació, se li sol·licitaran les dades d’identitat del pare o tutor, la seva adreça postal, així com l’adreça de correu electrònic amb la finalitat de recaptar el consentiment patern, així com una còpia del DNI, i/o còpia del Llibre de Família, mitjançant la qual quedi clarament determinada la filiació.

8. Resolució de conflictes en línia

A més, li recordem que pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: http://ec.europa.eu/odr

Item added to cart.
0 items - 0,00