Política de privacitat

Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

El titular de la web i responsable del tractament, FUNDACIÓ AEMA amb domicili en C/ Jacint Verdaguer, 38 – local 3 de L´ l’Hospitalet de Llobregat (08902) Barcelona i CIF: G-67023416 és el titular del Portal i el posa a la disposició dels usuaris d’Internet, amb la fi tanta de proporcionar informació sobre els serveis que presta FUNDACIÓ AEMA, així com el de permetre la prestació de serveis a través del Portal.

Dades de Contacte

Telèfon de contacte: 661 857 544

Per a qualsevol gestió o sol·licitud respecte a la privacitat de FUNDACIÓ AEMA, l’usuari podrà dirigir-se a la nostra adreça de correu electrònic a bdr@bdr.cat

1.- Finalitat. Amb quines finalitats tractem les seves dades?

FUNDACIÓ AEMA informa l’ Usuari de l’existència d’un tractament de dades de caràcter personal (tractament denominat “USUARIS WEB”) creat amb les dades obtingudes en la pàgina web per i per a FUNDACIÓ AEMA i sota la seva responsabilitat.

Aquest tractament ha estat creat amb la finalitat de facilitar informació sobre la prestació dels serveis oferts pel Portal, així com atendre i gestionar les consultes realitzades pels usuaris a través d’aquesta via.

  • Els terminis de conservació de les dades que els usuaris ens proporcionin a través dels formularis presents en la web són els següents:
    • En el cas de consultes: Una vegada contestada la consulta, l’any en curs
    • En el cas de contractar algun dels nostres serveis: Mentre duri la relació contractual

2.- Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades personals dels usuaris és el propi consentiment de l’interessat 

Així mateix, l’oferta prospectiva de serveis està basada en el consentiment que se sol·licita a l’usuari sense que cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució d’altres finalitats.

L’usuari no té l’obligació de facilitar-nos les seves dades personals, però en cas de no facilitar-nos les dades mínimes sol·licitades, no es podran dur a terme les operacions que s’ofereixen en línia en la nostra web, com ara atendre les consultes, contactar, deixar un comentari, participar i/o accedir a segons quins apartats de la web.

A més, informem que l’usuari podrà revocar el consentiment per a la recollida i tractament de les seves dades personals en qualsevol moment, mitjançant el procediment que establim per a això, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

3.- Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades que es recullen en aquesta web mitjançant els formularis corresponents no seran cedits a tercers i únicament podran ser objecte de comunicació a altres empreses que exerceixen d’encarregats del tractament de dades personals, i que només tractaran les dades conforme a les estrictes indicacions que FUNDACIÓ AEMA estableix amb aquests encarregats. En tot cas les dades seran comunicades dins de l’espai de la Unió Europea i només per als fins anteriorment indicats.

4.- Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Als usuaris de la web titularitat de FUNDACIÓ AEMA se’ls garanteix els drets que s’estableixen en la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals:

En primer lloc, l’usuari té dret a obtenir una confirmació sobre si en FUNDACIÓ AEMA s’estan tractant dades personals que el concerneixin o no.

Els usuaris tindran dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió, oposició o limitació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits, així com la portabilitat per a facilitar les seves dades personals a un nou responsable.

Els usuaris tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, per la qual cosa FUNDACIÓ AEMA deixarà de tractar les seves dades, excepte si existeixen motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els usuaris tenen la facultat de sol·licitar a FUNDACIÓ AEMA que limiti els tractaments de les seves dades personals quan es compleixin els requisits que el Reglament UE 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals exigeixen.

FUNDACIÓ AEMA l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que es disposa en el RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Finalment, informem que qualsevol interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

En el següent link obtindrà més informació sobre les reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf

5.- Comunicacions comercials

FUNDACIÓ AEMA podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que en matèria de protecció de dades personals es trobi vigent.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i mitjans equivalents en compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, serà degudament recaptat el consentiment de l’Usuari en el moment de recollir les dades corresponents.

L’Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de la seva voluntat a FUNDACIÓ AEMA a la nostra adreça de correu electrònic bdr@bdr.cat

Item added to cart.
0 items - 0,00